Vi i Lions Club Österhaninge tycker det är roligt att hjälpa!

Lions Club Österhaninge bidrar till mer välfärd för unga, gamla och funktionshindrade. Vi arbetar ideellt och verkar för ökad livskvalitet och samhällsansvar. 

Lions Club Österhaninge arrangerar aktiviteter, ger ekonomiskt stöd till enskilda och föreningar samt ger personligt stöd till enskilda personer och olika slag av verksamheter som behöver vår hjälp. 

Allt når fram! Behållningen av våra insamlingar går oavkortat till hjälp-verksamhet. Kostnader för möten och annat betalar vi med medlemsavgifter.

Hjälp Lions hjälpa! Stöd vår verksamhet med ett bidrag som du sätter in på vårt Plusgiro 14 22 07-0. 

Eller stöd oss genom att bli stödmedlem.  

Eller ännu bättre bli medlem i Lions Club Österhaninge! Kom och besök oss på ett av våra månadsmöten. Vi träffas den andra tisdagen i varje månad kl 18.30 till möte och gemensam middag. Vi bjuder dig på middag men meddela om du vill komma så vi vet hur mycket mat som ska lagas. Meddela namn och telefon på e-post till vetamer@lcö.se

© Lions Club Österhaninge 2019