Bli medlem

HJÄLP OSS HJÄLPA!

Lions uppgift är att göra det möjligt för frivilliga att göra hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

För Lions Clubb Österhaninge innebär det att vi ger bidrag i form av insamlade medel till olika lokala behov men också att vi ger av vår tid till att hjälpinsatser. T ex vår hjälp till Geriatriken på Handens sjukhus, vårt stöd till Haninge Handikappidrottsklubb och musik på äldreboende.

På Geriatriken hjälper vi till att skjutsa ned patienter till samlingssalen när det är musikprogarm eller annan aktivitet där. Varje måndag är två medlemmar nere på Torvalla för att sätta upp bågskyttetavlor och förbereda för verksamheten så att allt ska vara klappat och klart innan de handikappade anländer.

Tillsammans med Röda korset i Haninge finansierar vi att Gustens Svänggäng kan åka runt på kommunen äldreboende och spela gamla slagdängor och jazziga låtar.

Vill du också bidra till att Lions Club Österhaninge kan fortsätta att hjälpa? Bli då aktiv medlem. Eller bli stödmedlem.

Bli aktiv medlem

Lions Club Österhaninges aktiva medlemmar hjälper dem som behöver hjälp. Aktiv medlem innebär att Du är aktiv inom vår klubb och deltar på våra klubbmöten samt bidrar i våra aktiviteter och vår insamlingsverksamhet. 

Vi är en ideell förening utan religiös och politisk påverkan. Hos oss kan alla med hjärtat på rätta stället vara medlem, oavsett kön, intressen och bakgrund. Alla medlemmar betalar terminsavgifter på 600:- för att täcka avgift till moderorganisationen Lions Club International och till nationella Lions samt möteskostnader och andra omkostnader.

Vi har klubbmöten den 3:e tisdagen i varje månad, med uppehåll för sommaren. Däremellan hjälper Du också till genom att ingå i en eller flera arbetsgrupper kring olika teman. Besök oss på ett klubbmöte och se hur vi har det - vi bjuder på middag och trevlig samvaro.

Vill du bli aktiv medlem? Kontakta då vår medlemsansvarige Lennart Helsén: tel 070-6498091, mail lennart.helsen@gmail.com

Bli stödmedlem
Att vara stödjande medlem i Lions Club Österhaninge innebär att Du stöder vår klubb med ett årligt bidrag utan att delta på våra möten eller aktiviteter. Stödmedlem blir du genom att bidra med   

250:- per år för privatperson

400:- per år för familj

500:- per år för företag

Som stödmedlem blir du även inbjuden till minst ett möte per termin för att lyssna på ett intressant föredrag eller delta i ett studiebesök.

Vi hoppas du vill stödja vår hjälpverksamhet genomm att bli stödmedlem. Vill du bli stödmedlem,  kontakta då vår medlemsansvarige Lennart Helsén, tel: 070-6498091, mail: lennart.helsen@gmail.com

Sätt in valt belopp på Lions Club Österhaninges Plusgiro 14 22 07-0. Glöm inte skriva namn, adress, mail och telefon på talongen. 


© Lions Club Österhaninge 2020