Om oss

Lions Club Österhaninge är en ideell förening som ingår i Lions Clubs International, som är en världsomspännande hjälporganisation med mer är 1,35 miljoner medlemmar i över 200 länder. Lions Club Österhainge startade sin verksamhet redan 1962.

Lions motto är "We Serve" vilket innebär att vi på ideell basis hjälper behövande i det närområde som vi verkar.

I Lions Club Österhaninge är vi ca 25 medlemmar, kvinnor och män, och vi träffas den 3 e tisdagen varje månad utom under sommaren. Vårt verksamhetsområde är Österhaninge församling och Dalarö. De flesta av våra medlemmar bor inom detta område. 

Årligen diskuterar vi prioriteringar av vår bidragsverksamhet, som ska ligga i linje med Lions övergripande motto och vår långsiktiga inriktning. För verksamhetsåret 2014/15 har vi beslutat att prioritera följande områden för att kunna både attrahera nya och behålla våra aktiva medlemmar och stödmedlemmar.

När det gäller vår bidragsplan ska de intäkter som vi bl a får in via våra loppmarknader, Lions mint och från våra stödmedlemmar, kommer vi att ge ekonomiskt stöd till dels hjälpbehövande i Österhaninge församling via kyrkans diakoni, dels anordna musik på äldreboenden i Österhaninge.

Vi ger också personligt stöd dels till patienterna på Handens sjukhus vid musikarrangemang, dels till Haninge Handikappidrottsklubb varje måndag i samband med bågskytte för funktionshindrade.

Vi har en arbetsgrupp med målsättningen att anordna en julkonsert 2015. Vi arbetar också mycket med att utvidga antalet stödmedlemmar och försäljningsställen för Lions mint. Lotterier försöker vi genomföra under hela verksamhetsåret. Det ä en bra intäktskälla för oss.

På våra månadsmöten kombinerar vi interna möten - där vi diskuterar inriktning och daglig verksamhet - med studiebesök och gästföreläsare som kommer till oss.

En hjärtlig och kamratlig mötesform är viktig för oss och vi äter en gemensam middag med efterföljande mingel på alla våra möten. Vårt vinlotteri är mycket populärt i klubben. På våra klubbmöten har vi två gånger per termin föredrag om ett intressant ämne. Vid andra klubbmöten gör vi externa besök. På det sista klubbmötet i varje termin bjuder vi in våra respektive till en trevlig och trivsam afton med mingel och middag.

© Lions Club Österhaninge 2020